B2.4

kategória: nebyt. priestor

Pôdorys podlažia
Dispozičné riešenie
2.09 Kancelária 27,66 m2
2.10 Kúpeľňa 3,60 m2
2.11 Chodba 9,21 m2
2.12 Kancelária 11,61 m2
2.13 Kancelária 14,63 m2
2.14 WC 1,30 m2
2.15 Terasa 6,55 m2
StavRezervovaný
Celková rozloha 74,85 m2
Spolu cena za holobyt *125 298 €
Spolu cena na komplet * 137 592 €
Mám záujem

* Ceny bytov a nebytových priestorov sú uvádzané s DPH